במקרה דנן, הונפקו לתובעת כרטיסי טיסה רק לאחר כלל השינויים שבוצעו בהזמנתה, ומשכך, לפי הוראות חוק טיבי, איננה זכאית לפיצוי.האם קיימת לנוסע עילה חוזית כאשר הטיסה שלו מבוטלת באופן חד צדדי על ידי חבר… Read More